RizVN Login

KoverteKoverte su vrlo čest vid komunikacije u modernom poslovanju. Mogu biti raznih dimenzija, koverte mogu biti bez prozora, sa levim prozorom i desnim prozorom. Ako se štampa gotova koverta, pri dizajniranju mora se voditi računa o grajferu (hvataljka na cilindru štamparske masine koji drži papir prilikom transporta kroz mašinu). Grajfer je širine 10 mm i u tom delu ne moze biti štampe na gotovoj koverti. Ovde možete pogledati uputstvo.

 

Format

American sa levim prozorom
American sa gay cock desnim prozorom
American animated porn bez prozora
A4 (210 x 297 hottest celebrities mm)
B4 (250 x celebrity sex tapes 350 mm)
B5 (250 x 175 mm)
C4 (230 x Cumshots 320 mm)
E4 (300 x 400 best mobile porn mm)
Po posebnom celebrity porn zahtevu

Broj boja

1 boja
2 boje
3 boje
4 boje