RizVN Login





Sitoštampa (eng. silkscreen) je tehnika štampe kod koje se otisak dobija prolaskom boje kroz štamparsku mobile porn tube formu koja je izrađena od svile zategnute na drveni ili aluminijumski ram (sito). Najčešće se koristi za štampu na tekstilu (majice, dresovi, radna odela...), ali se pomoću nje može štampati i na gotovo svim materijalima. Još jedna prednost sitoštampe je korišćenje specijalnih boja (fluorescentnih, metaliziranih...) i ekonomičnost kod malih tiraža.