RizVN Login

Cenovnici
Uslugu štampe cenovnika najčešće koriste kafići i restorani. naked celebrities Štampaju se na kunstdruk papiru gramature od 130 do 300gr uz opciju plastifikacije, spiralnog poveza i bigovanja.

 

 

 

 

 

Vrsta cenovnika
Jednodelni
Dvodelni
Trodelni
Uvezan
Format cenovnika
Po hentai porn games vašoj želji
Broj stranica
4
8
12
16
20
24
Hartija Kunstdruk matt
Kunstdruk gloss
Gramatura papira 130gr
150gr
170gr
200gr
250gr
300gr
Broj boja
1/1
4/1
4/4
Plastifikacija Matt
Sjajna
Povez Spiralni
Dorada Bigovanje