RizVN Login
denzitometar_gregtag2_sitoprintDenzitometar je uređaj koji se koristi za kontrolu kvaliteta otiska merenjem naked celebrities intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.