RizVN Login

Štamparija SITOPRINT je opremljena Heidelberg QM DI četvorobojnom hentai porn games ofset mašinom vrhunskih performansi.
Od ofset mašina, tu su i Ryobi 520X (jednobojna - B3 format) i Ryobi 522 (dvobojna - B3 mobile porn sites format).

Pored ofset mašina, štamparija poseduje i mašine i opremu za doradu celebrity news (mašina za štancovanje, toplu i hladnu plastifikaciju, falc mašinu, bušač papira, automatsku dvoglavu heftalicu, 
binder za topli povez, grafički nož...) što omogućava kompletan  doradni proces koji je potreban da bi se stiglo do konačnog celebrity porn proizvoda, bilo da je u pitanju katalog, knjiga, rokovnik, etiketa, flajer, plakat ili nešto drugo.

o_nama

 

 

Štamparija SITOPRINT je opremljena Heidelberg QM Anal Porn DI četvorobojnom ofset mašinom vrhunskih performansi. Od ofset mašina, tu su i Ryobi 520X (jednobojna - B3 format) i Ryobi 522 (dvobojna - B3 format).
Pored ofset mašina, štamparija poseduje i mašine i opremu nude celebrities za doradu (mašina za štancovanje, toplu i hladnu plastifikaciju, falc mašinu, bušač papira, automatsku dvoglavu heftalicu, binder za topli povez, grafički nož...) što omogućava kompletan  doradni proces koji je potreban da bi se stiglo do konačnog proizvoda.